Ngày hiệu lực: [Th11 25, 2023 lúc 03:25]

1. Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với B52Club Ink. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo Mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng https://b52club.ink/.

2. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân: Như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin thanh toán.
  • Dữ liệu sử dụng: Thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng website, bao gồm dữ liệu về lưu lượng truy cập, dữ liệu nhật ký, và dữ liệu về sở thích của bạn.

3. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Thông tin của bạn được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Giao tiếp với bạn, bao gồm gửi thông tin về dịch vụ và các ưu đãi.
  • Đảm bảo an ninh và phòng chống gian lận.

4. Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với:

  • Nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài giúp chúng tôi vận hành website.
  • Các đối tác kinh doanh, khi bạn đã đồng ý hoặc theo yêu cầu pháp lý.

5. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập không được phép, sửa đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ.

6. Quyền Riêng Tư Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thực hiện các yêu cầu này.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [địa chỉ email/điện thoại].